Back Cover
Look Inside

Întâia vizită în Transilvania a regelui Ferdinand și a reginei Maria

La 1 Decembrie 1919, în momentele când la Alba Iulia se proclama democratic Unirea Transilvaniei cu Vechiul Regat și se puneau bazele statului naţional unitar, Regele Ferdinand și Regina Maria se reîntorceau triumfători în capitală, deși poate un vis minunat ar fi întrevăzut prezenţa lor și la Marea Adunare Naţională.
Pronia cerească, tumultul evenimentelor, condiţiile socio-politice au făcut ca la mai puţin de șase luni de la acest moment istoric inegalabil, între 22 mai – 1 iunie 1919, Suveranii României Mari să efectueze prima lor vizită în teritoriile de peste Carpaţi și, într-un context apoteotic pentru poporul nostru, să pecetluiască desrobirea românilor de sub asuprirea seculară. Era o altă binecuvântare a unirii poporului nostru.

În condiţile create pe plan naţional și internaţional, noile autorităţi locale române, după secole de suferinţă și nedreptate în vatra lor strămoșească, au considerat că este legitim să invite și să primească pe pământul Transilvaniei glorioșii Suveranii ai României Mari, chiar dacă în partea de vest a ţării era
decretată zonă de operaţii militare.
S-a vorbit mai puţin despre amploarea acestui turneu regal transilvănean, dar el va rămâne înscris în istorie ca un moment de mare trăire naţională și patriotică. Atunci intelectualii, fruntașii satelor și orașelor, un popor martirizat se descătușaseră și își puteau manifesta simţămintele privind unitate naţională și libertate, își puteau etala sufletul și aspiraţiile cu cea mai mare ardoare și cea mai profundă sinceritate.
Prin locurile unde românii fuseseră martirizaţi și udaseră cu sângele lor pământul străbun, erau acum flori și ghirlande ale bucuriei victoriei. Se adunaseră toate doinele de jale ale neamului, pentru a se ridica la ceruri simfonia bucuriei și libertăţii. Reprezentanţii populaţiei autohtone – în fapt cea mai veche, dar socotită naţiune tolerată în propria ţară – alături de eroii sabiei și condeiului, de cei ieșiţi din temniţele asupritorilor seculari, ţărani în costume tradiţionale, preoţii și învăţătorii satelor, autorităţile locale, mii și mii de oameni, în perfectă unitate, cu sentimente de profundă adeziune, au întâmpinat pretutindeni pe Suverani. Concepţia vizitei și ceremonialului făcut și promovat de către noile autorităţi române, împlicarea reprezentanţilor tuturor cultelor dovedesc ecumenismul bisericesc lansat de români și Biserica Ortodoxă.

Conține peste 200 de fotografii originale, de epocă.

  • Autor: Emil Stoian, Sebastian Mălușeru
  • Apariție: 2019
  • Nr pag: 216, format: 17 x24 cm

 

29,00 lei

La 1 Decembrie 1919, în momentele când la Alba Iulia se proclama democratic Unirea Transilvaniei cu Vechiul Regat și se puneau bazele statului naţional unitar, Regele Ferdinand și Regina Maria se reîntorceau triumfători în capitală, deși poate un vis minunat ar fi întrevăzut prezenţa lor și la Marea Adunare Naţională.
Pronia cerească, tumultul evenimentelor, condiţiile socio-politice au făcut ca la mai puţin de șase luni de la acest moment istoric inegalabil, între 22 mai – 1 iunie 1919, Suveranii României Mari să efectueze prima lor vizită în teritoriile de peste Carpaţi și, într-un context apoteotic pentru poporul nostru, să pecetluiască desrobirea românilor de sub asuprirea seculară. Era o altă binecuvântare a unirii poporului nostru.
Este știut că la Conferinţa de Pace, care începuse la 12 ianuarie 1919 în capitala Franţei, România era tratată după poziţii total nefavorabile, fapt ce a făcut ca Regina Maria să efectueze o vizita diplomatică la Paris și Londra, în martie-aprilie 1919. În condiţile create pe plan naţional și internaţional, noile autorităţi locale române, după secole de suferinţă și nedreptate în vatra lor strămoșească, au considerat că este legitim să invite și să primească pe pământul Transilvaniei glorioșii Suveranii ai României Mari, chiar dacă în partea de vest a ţării era
decretată zonă de operaţii militare.
S-a vorbit mai puţin despre amploarea acestui turneu regal transilvănean, dar el va rămâne înscris în istorie ca un moment de mare trăire naţională și patriotică. Atunci intelectualii, fruntașii satelor și orașelor, un popor martirizat se descătușaseră și își puteau manifesta simţămintele privind unitate naţională și libertate, își puteau etala sufletul și aspiraţiile cu cea mai mare ardoare și cea mai profundă sinceritate.
Prin locurile unde românii fuseseră martirizaţi și udaseră cu sângele lor pământul străbun, erau acum flori și ghirlande ale bucuriei victoriei. Se adunaseră toate doinele de jale ale neamului, pentru a se ridica la ceruri simfonia bucuriei și libertăţii. Reprezentanţii populaţiei autohtone – în fapt cea mai veche, dar socotită naţiune tolerată în propria ţară – alături de eroii sabiei și condeiului, de cei ieșiţi din temniţele asupritorilor seculari, ţărani în costume tradiţionale, preoţii și învăţătorii satelor, autorităţile locale, mii și mii de oameni, în perfectă unitate, cu sentimente de profundă adeziune, au întâmpinat pretutindeni pe Suverani. Concepţia vizitei și ceremonialului făcut și promovat de către noile autorităţi române, împlicarea reprezentanţilor tuturor cultelor dovedesc ecumenismul bisericesc lansat de români și Biserica Ortodoxă.

Conține peste 200 de fotografii originale, de epocă.

  • Autor: Emil Stoian, Sebastian Mălușeru
  • Apariție: 2019
  • Nr pag: 216, format: 17 x24 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Întâia vizită în Transilvania a regelui Ferdinand și a reginei Maria”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *